prvýkrát

zum ersten Mal, das erste Mal, erstmals

To nebolo prvýkrát, čo...
Das war nicht das erste Mal, dass...
das vaːɐ nɪçt das ˈeːɐstə maːlˌ das
Kde si ju videl prvýkrát?
Wo hast du sie zum ersten Mal gesehen?
voː hast duː ziː tsʊm ˈeːɐstn maːl gəˈzeːən?
Ste tu prvýkrát?
Sind Sie hier zum ersten Mal?
zɪnt ziː hiːɐ tsʊm ˈeːɐstn maːl?
úplne prvýkrát
zum allerersten Mal
tsʊm ˈalɐ|eːrɐstn maːl