pršať

regnen

Vonku prší.
Draußen regnet es.
ˈdrausn ˈreːgnət εs
Prší ešte?
Regnet es noch?
ˈreːgnət εs nɔx?
Zdá sa, že bude pršať.
Es sieht nach Regen aus.
εs ziːt naːx ˈreːgn aus
Nepršalo už mesiac.
Seit einem Monat hat es nicht geregnet.
zait ˈainəm ˈmoːnat hat εs nɪçt gəˈreːgnət
Keď bude pršať, zostaneme doma.
Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause.
vεn εs ˈreːgnətˌ ˈblaibn viːɐ tsuː ˈhauzə
Zajtra má pršať.
Morgen soll es regnen.
ˈmɔrgn zɔl εs ˈreːgnən