problém

Problem n, Schwierigkeit f, (zdravotný) Beschwerde f

Nerob problémy.
Mach keine Schwierigkeiten.
max ˈkainə ˈʃviːrɪçkaitn
Mám malý problém.
Ich habe ein kleines Problem.
ɪç ˈhaːbə ain ˈklainəs proˈbleːm
Tomuto problému by sme mali venovať viac času.
Wir sollten diesem Problem mehr Aufmerksamkeit schenken.
viːɐ ˈzɔltn ˈdiːzəm proˈbleːm meːɐ ˈaufmεrkzaːmkait ˈʃεŋkn
A keď ma neposlúchne, jeho problém.
Und wenn er nicht auf mich hört, ist es sein eigener Schaden.
ʊnt vεn eːɐ nɪçt auf mɪç høːɐtˌ ɪst εs zain ˈaigənɐ ˈʃaːdn
Problém je v tom, že...
Die Schwierigkeit liegt darin, dass...
diː ˈʃviːrɪçkait liːkt daˈrɪnˌ das
Dostal sa do problémov.
Er ist in Schwierigkeiten geraten.
eːɐ ɪst ɪn ˈʃviːrɪçkaitn gəˈraːtn
Chceš si asi narobiť problémy.
Du wirst bald in der Klemme sitzen.
duː vɪrst balt ɪn deːɐ ˈklεmə ˈzɪtsn
Žiaden problém.
Kein Problem.
kain proˈbleːm
V čom je problém?
Was ist das Problem?
vas ɪst das proˈbleːm?