pripadať

scheinen, vorkommen

Pripadá mi, že...
Ich finde, dass...
ɪç ˈfɪndəˌ das
Môže vám to pripadať zbytočné...
Es mag Ihnen sinnlos/nutzlos/unnütz erscheinen...
εs maːk ˈiːnən ˈzɪnloːs/ˈnʊtsloːs/ˈʊnnʏts εɐˈʃainən
Pripadá mi povedomý.
Er kommt mir bekannt vor.
eːɐ kɔmt miːɐ bəˈkant foːɐ
Silvester pripadá na sobotu.
Silvester fällt auf einen Samstag.
zɪlˈvεstɐ fεlt auf ˈainən ˈzamstaːk
Na každého pripadá päť kusov.
Auf jeden kommen fünf Stück.
auf ˈjeːdn ˈkɔmən fʏnf ʃtʏk
To nepripadá do úvahy!
Das kommt nicht in Frage!
das kɔmt nɪçt ɪn ˈfraːgə!