priebeh

(Ver)Lauf m, Vorgang m

Malo to hladký priebeh.
Es verlief glatt.
εs fεɐˈliːf glat
tri lúpeže v priebehu dvoch týždňov
drei Raubüberfälle während/im Laufe von zwei Wochen
drai ˈraup|yːbɐfεlə ˈvεːrənt/ɪm ˈlaufə fɔn tsvai ˈvɔxn