priamo

geradeaus, (bez sprostredkovania) direkt, unmittelbar

Pozrel sa mi priamo do očí.
Er hat mir direkt in die Augen geschaut.
eːɐ hat miːɐ diˈrεkt ɪn diː ˈaugn gəˈʃaut
To sa ťa priamo týka.
Das betrifft dich unmittelbar.
das bəˈtrɪft dɪç ˈʊnmɪtlbaːɐ
Tento vlak ide priamo do Kodane.
Dieser Zug fährt direkt nach Kopenhagen.
ˈdiːzɐ tsuːk fεːɐt diˈrεkt naːx kopmˈhaːgŋ
Je nejaké priame spojenie do/na...?
Gibt es eine direkte Verbindung nach...?
gipt εs ˈainə diˈrεktə fεɐˈbɪndʊŋ naːx?
Vysielali to v priamom prenose.
Es wurde live gesendet/ausgestrahlt.
εs ˈvʊrdə laif gəˈzεndət/ˈausgəʃtraːlt
Chcem priamu odpoveď.
Ich will eine direkte Antwort.
ɪç vɪl ˈainə diˈrεktə ˈantvɔrt