prezradiť

verraten

Prezradil ho jeho prízvuk.
Sein Akzent hat ihn verraten.
zain akˈtsεnt hat iːn fεɐˈraːtn
Prezradím ti tajomstvo.
Ich verrate dir ein Geheimnis.
ɪç fεɐˈraːtə diːɐ ain gəˈhaimnɪs
Nechcel prezradiť konkrétne mená.
Er wollte keine konkreten Namen nennen.
eːɐ ˈvɔltə ˈkainə kɔŋˈkreːtn ˈnaːmən ˈnεnən