prevádzka

Betrieb m, Lauf m, Gang m

Výťah/Server je mimo prevádzky.
Der Aufzug/Server ist außer Betrieb.
deːɐ ˈauftsuːk/ˈsœːvɐ ɪst ˈausɐ bəˈtriːp
Je to už v prevádzke? (funguje to?)
Ist es schon in Betrieb?
ɪst εs ʃoːn ɪn bəˈtriːp?