prekonať

überwinden, überwältigen, (prežiť sa) überholen

Musíš prekonať strach z lietania.
Du musst deine Angst vorm Fliegen überwinden.
duː mʊst ˈdainə aŋst foːɐm ˈfliːgn yːbɐˈvɪndn
Pomohol mi prekonať ťažké obdobie.
Er hat mir geholfen, eine schwere Zeit zu überwinden.
eːɐ hat miːɐ gəˈhɔlfnˌ ˈainə ˈʃveːrə tsait tsuː yːbɐˈvɪndn
Nemôžem to prekonať.
Ich kann es nicht überwinden.
ɪç kan εs nɪçt yːbɐˈvɪndn
Prekonal rekord.
Er hat einen Rekord gebrochen.
eːɐ hat ˈainən reˈkɔrt gəˈbrɔxn
Prekonalo to všetky očakávania.
Es hat alle Erwartungen übertroffen.
εs hat ˈalə εɐˈvartʊŋən yːbɐˈtrɔfn
Moju ženu vo varení nikto neprekoná.
Die Kochkünste meiner Frau sind nicht zu übertreffen.
diː ˈkɔxkʏnstə ˈmainɐ frau zɪnt nɪçt tsuː yːbɐˈtrεfn
Prekonal sa a vstal o piatej ráno.
Er hat sich überwunden und ist um fünf aufgestanden.
eːɐ hat zɪç yːbɐˈvʊndn ʊnt ɪst ʊm fʏnf ˈaufgəʃtandn
Ty sa prekonávaš.
Du übertriffst dich selbst.
duː yːbɐˈtrɪfst dɪç zεlpst
Prekonali veľkú vzdialenosť.
Sie haben eine lange Strecke bewältigt.
ziː ˈhaːbn ˈainə ˈlaŋə ˈʃtrεkə bəˈvεltɪçt