prekážať

stören, ausmachen

Bude vám prekážať, keď otvorím okno?
Stört es Sie, wenn ich das Fenster aufmache?
ˈʃtøːɐt εs ziːˌ vεn ɪç das ˈfεnstɐ ˈaufmaxə?
Mne to neprekáža.
Mich stört's nicht.
mɪç ʃtøːɐts nɪçt
To nebude prekážať.
Das würde kein Problem sein.
das ˈvʏrdə kain proˈbleːm zain
Prekáža mu (to), že by nemohol...
Es stört ihn, dass er... nicht könnte.
εs ˈʃtøːɐt iːnˌ das eːɐ... nɪçt ˈkœntə
Najviac mi prekáža, že...
Am meisten stört mich, dass...
am ˈmaistn ˈʃtøːɐt mɪçˌ das
Čo ti na tom prekáža?
Was stört dich daran?
vas ˈʃtøːɐt dɪç daˈran?
Prekážalo by, keby...?
Würde es stören, wenn...?
ˈvʏrdə εs ˈʃtøːrənˌ vεn?