prehrať

verlieren, verspielen

Kto prehrá, nedostane nič.
Wer verliert, bekommt nichts.
veːɐ fεɐˈliːɐtˌ bəˈkɔmt nɪçts
Prehrali sme o dva góly.
Wir haben um zwei Tore verloren.
viːɐ ˈhaːbn ʊm tsvai ˈtoːrə fεɐˈloːrən
Bojujeme vopred prehratú bitku.
Wir kämpfen auf verlorenem Posten.
viːɐ ˈkεmpfn auf fεɐˈloːrənəm ˈpɔstn