predstaviť si

sich vorstellen

Je ťažké si to predstaviť.
Man kann es sich schwer vorstellen.
man kan εs zɪç ʃveːɐ ˈfoːɐʃtεlən
Nedokážem si predstaviť, že by tam zostala.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort bleiben würde.
ɪç kan miːɐ nɪçt ˈfoːɐʃtεlənˌ das ziː dɔrt ˈblaibn ˈvʏrdə
Dokážeš si predstaviť, aké by to bolo?
Kannst du es dir vorstellen, wie es wäre?
kanst duː εs diːɐ ˈfoːɐʃtεlənˌ viː εs ˈvεːrə?
Predstav si! (je to zaujímavé)
Stell (es) dir vor!
ʃtεl (εs) diːɐ foːɐ!
Len si predstav, že by si to povedal otcovi!
Stell dir nur vor, du würdest es deinem Vater sagen!
ʃtεl diːɐ nuːɐ foːɐˌ duː ˈvʏrdəst εs ˈdainəm ˈfaːtɐ ˈzaːgn!