predstaviť

vorstellen

Rád by som vám predstavil svoju manželku.
Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?
darf ɪç ˈiːnən ˈmainə frau ˈfoːɐʃtεlən?
Spoločnosť predstavila nový...
Die Firma hat einen neuen... vorgestellt.
diː ˈfɪrma hat ˈainən nɔyən... ˈfoːɐgəʃtεlt
Netreba ho predstavovať.
Ihn muss man nicht vorstellen.
iːn mʊs man nɪçt ˈfoːɐʃtεlən
Nikto nás nepredstavil. (doposiaľ)
Man hat uns nicht vorgestellt.
man hat ʊns nɪçt ˈfoːɐgəʃtεlt
Dovoľte, aby som sa predstavil.
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.
gəˈʃtatn ziːˌ das ɪç mɪç ˈfoːɐʃtεlə