predovšetkým

vor allem, besonders, hauptsächlich

Predovšetkým ide o čas.
Es geht vor allem um die Zeit.
εs geːt foːɐ ˈaləm ʊm diː tsait
Stolička musí byť predovšetkým pohodlná.
Der Stuhl muss vor allem bequem sein.
deːɐ ʃtuːl mʊs foːɐ ˈaləm bəˈkveːm zain
Predovšetkým chcem povedať, že...
Vor allem will ich sagen, dass...
foːɐ ˈaləm vɪl ɪç ˈzaːgnˌ das
bezpečnosť nadovšetko
Sicherheit vor allem
ˈzɪçɐhait foːɐ ˈaləm