predať

verkaufen

Predal som to lacno/draho.
Ich habe es billig/teuer verkauft.
ɪç ˈhaːbə εs ˈbɪlɪç/ˈtɔyɐ fεɐˈkauft
Už je to predané.
Es ist schon verkauft.
εs ɪst ʃoːn fεɐˈkauft
Predám ti to za päť eur.
Ich verkaufe es dir für fünf Euro.
ɪç fεɐˈkaufə εs diːɐ fyːɐ fʏnf ˈɔyro