prázdny

leer, (dutý) hohl

Pohár je napoly prázdny.
Das Glas ist halb leer.
das glaːs ɪst halp leːɐ
Vezmite si prázdny list papiera.
Nehmt ein leeres Blatt Papier.
ˈneːmt ain ˈleːrəs blat paˈpiːɐ
To sú len prázdne slová.
Das sind nur leere Worte.
das zɪnt nuːɐ ˈleːrə ˈvɔrtə