pravý

recht, (skutočný) echt, wahr

Vrátil sa v pravý čas.
Er ist zur rechten Zeit zurückgekommen.
eːɐ ɪst tsuːɐ ˈrεçtn tsait tsuˈrʏkgəkɔmən
Pokúsim sa to uviesť na pravú mieru.
Ich versuche, es richtigzustellen.
ɪç fεɐˈzuːxəˌ εs ˈrɪçtɪçtsuʃtεlən
Je to (vyrobené) z pravej kože.
Es ist aus echtem Leder (hergestellt).
εs ɪst aus ˈεçtəm ˈleːdɐ (ˈheːɐgəʃtεlt)
na pravé poludnie
genau mittags, Punkt 12 Uhr
gəˈnau ˈmɪtaːksˌ pʊŋkt tsvœlf uːɐ
pravý opak
das genaue Gegenteil
das gəˈnauə ˈgeːgntail
Ukázal svoju pravú tvár.
Er hat sein wahres Gesicht gezeigt.
eːɐ hat zain ˈvaːrəs gəˈzɪçt gəˈtsaikt
nazývať veci pravým menom
das Kind beim rechten/richtigen Namen nennen
das kɪnt baim ˈrεçtn/ˈrɪçtɪgn ˈnaːmən ˈnεnən
byť pravou rukou koho
j-s rechte Hand sein
ˈrεçtə hant zain