práve

1(v tejto chvíli) gerade, jetzt, soeben

Práve som ti volal, keď...
Ich habe dich gerade angerufen, als...
ɪç ˈhaːbə dɪç gəˈraːdə ˈangəruːfnˌ als
Práve tu nie je.
Er ist jetzt nicht da.
eːɐ ɪst jεtst nɪçt daː
Práve o tebe hovoríme.
Wir sprechen gerade über dich.
viːɐ ˈʃprεçn gəˈraːdə ˈyːbɐ dɪç
Práve som sa vrátil.
Ich bin gerade (erst) zurückgekommen.
ɪç bɪn gəˈraːdə (eːɐst) tsuˈrʏkgəkɔmən
práve teraz
gerade jetzt
gəˈraːdə jεtst

2(zdôraznenie) gerade, (hovor.) ausgerechnet, (pravdaže) eben

Prečo práve ja?
Warum gerade ich?
vaˈrʊm gəˈraːdə ɪç?
Práve toto ma zaujíma.
Gerade das interessiert mich.
gəˈraːdə das ɪntərεˈsiːɐt mɪç
Práve o to žiadam. (o to mi ide)
Eben darum bitte ich.
ˈeːbn daˈrʊm ˈbɪtə ɪç
Práve naopak!
Eben nicht!, Ganz im Gegenteil!
ˈeːbn nɪçt!ˌ gants ɪm ˈgeːgntail!
Práve preto!
Gerade deshalb!
gəˈraːdə ˈdεsˈhalp!
práve v tomto dome
gerade in diesem Haus
gəˈraːdə ɪn ˈdiːzəm haus

3(zmiernenie záporu) gerade

Nebolo to práve ľahké.
Es war nicht gerade einfach.
εs vaːɐ nɪçt gəˈraːdə ˈainfax
Nie je to práve lacné.
Es ist nicht gerade billig.
εs ɪst nɪçt gəˈraːdə ˈbɪlɪç