pozrieť sa

(sich) ansehen, anschauen j-n/etw.

Ukáž, pozriem sa na to.
Zeig mal, ich sehe es mir an.
tsaik maːlˌ ɪç ˈzeːə εs miːɐ an
Pozri sa na mňa.
Sieh mich an.
ziː mɪç an
Pozri sa na toto!
Sieh dir das hier an!
ziː diːɐ das hiːɐ an!
Pozrite sa, či je tam.
Schauen Sie nach, ob er dort ist.
ˈʃauən ziː naːxˌ ɔp eːɐ dɔrt ɪst
Doktor sa ti na to pozrie.
Der Arzt wird es sich anschauen.
deːɐ aːɐtst vɪrt εs zɪç ˈanʃauən
Musím sa pozrieť do slovníka.
Ich muss im Wörterbuch nachschlagen.
ɪç mʊs ɪm ˈvœrtɐbuːx ˈnaːxʃlaːgn
Musíš nás prísť niekedy pozrieť.
Du musst bei uns mal vorbeikommen.
duː mʊst bai ʊns maːl foːɐˈbaikɔmən
Pozri (sa), takto to nejde!
Guck mal, so geht es nicht!
gʊk maːlˌ zoː geːt εs nɪçt!