pozdraviť, pozdravovať

(be)grüßen

Pozdravili sme sa, ale...
Wir haben uns gegrüßt, aber...
viːɐ ˈhaːbn ʊns gəˈgryːstˌ ˈaːbɐ
Vstúpila bez toho, aby pozdravila.
Sie ist ohne Gruß eingetreten.
ziː ɪst ˈoːnə gruːs ˈaingətreːtn
Srdečne ju odo mňa pozdravuj.
Grüße sie herzlich von mir.
ˈgryːsə ziː ˈhεrtslɪç fɔn miːɐ
Mám vás od nej pozdravovať.
Ich soll euch von ihr grüßen.
ɪç zɔl ɔyç fɔn iːɐ ˈgryːsn
John vás všetkých pozdravuje.
John lässt euch alle grüßen.
dʒɔn lεst ɔyç ˈalə ˈgryːsn