použiť

benutzen, verwenden

Používaj hlavu/mozog!
Benutze deinen Verstand/Kopf!
bəˈnʊtsə ˈdainən fεɐˈʃtant/kɔpf!
Môžu to použiť proti nám.
Es könnte gegen uns verwendet werden.
εs ˈkœntə ˈgeːgn ʊns fεɐˈvεndət ˈveːɐdn
Nepoužíva žiadnu kozmetiku.
Sie benutzt keine Kosmetik.
ziː bəˈnʊtst ˈkainə kɔsˈmeːtɪk
Nepoužili násilie.
Sie haben keine Gewalt angewendet.
ziː ˈhaːbn ˈkainə gəˈvalt ˈangəvεndət
použitím čoho
unter Verwendung von etw.
ˈʊntɐ fεɐˈvεndʊŋ
pred použitím zatrepte
vor Gebrauch schütteln
foːɐ gəˈbraux ˈʃʏtln