postihnúť, postihovať

betreffen, (význam ap.) (er)fassen

Ostrov postihlo zemetrasenie.
Die Insel wurde von einem Erdbeben heimgesucht/betroffen.
diː ˈɪnzl ˈvʊrdə fɔn ˈainəm ˈeːɐtbeːbn ˈhaimgəzuːxt/bəˈtrɔfn
Táto choroba postihuje hlavne deti.
Diese Krankheit betrifft vor allem Kinder.
ˈdiːzə ˈkraŋkhait bəˈtrɪft foːɐ ˈaləm ˈkɪndɐ
Postihla ho ľahká mŕtvica.
Er bekam einen leichten Gehirnschlag.
eːɐ bəˈkaːm ˈainən ˈlaiçtn gəˈhɪrnʃlaːk
Tieto priestupky sa budú postihovať.
Solche Delikte werden bestraft.
ˈzɔlçə deˈlɪktə ˈveːɐdn bəˈʃtraːft
oblasti najviac postihnuté záplavami
die vom Hochwasser am meisten betroffenen Gebiete
diː fɔm ˈhoːxvasɐ am ˈmaistn bəˈtrɔfənən gəˈbiːtə
oblasť postihnutá chudobou
das von der Armut betroffene Gebiet
das fɔn deːɐ ˈarmuːt bəˈtrɔfənə gəˈbiːt