poskytnúť

bieten, gewähren, leisten

Poskytli nám potrebné dokumenty.
Sie stellten uns die notwendigen Dokumente zur Verfügung.
ziː ˈʃtεltn ʊns diː ˈnoːtvεndɪgn dokuˈmεntə tsuːɐ fεɐˈfyːgʊŋ
Tieto informácie vám nemôžem poskytnúť.
Diese Informationen kann ich Ihnen nicht geben.
ˈdiːzə ɪnfɔrmaˈtsioːnən kan ɪç ˈiːnən nɪçt ˈgeːbn
Poskytnú nám ubytovanie.
Sie gewähren uns die Unterkunft.
ziː gəˈvεːrən ʊns diː ˈʊntɐkʊnft
Poskytol som jej prvú pomoc.
Ich habe ihr die erste Hilfe geleistet.
ɪç ˈhaːbə iːɐ diː ˈeːɐstə ˈhɪlfə gəˈlaistət
Banka mi odmietla poskytnúť úver.
Die Bank hat mir den Kredit nicht gewährt.
diː baŋk hat miːɐ deːn kreˈdiːt nɪçt gəˈvεːɐt
Poskytneme vám zľavu 10 %.
Wir gewähren Ihnen 10 % Rabatt.
viːɐ gəˈvεːrən ˈiːnən tseːn raˈbat