ponúkať, ponúknuť

(an)bieten

Môžem sa ponúknuť?
Darf ich mich bedienen?
darf ɪç mɪç bəˈdiːnən?
Môžem vám ponúknuť čaj alebo kávu?
Nehmen Sie Tee oder Kaffee?
ˈneːmən ziː teː ˈoːdɐ ˈkafeː?
Ponúkli mi prácu...
Man hat mir einen Job... angeboten.
man hat miːɐ ˈainən dʒɔp... ˈangəboːtn
Ponúkol jej sobáš.
Er hat ihr einen Heiratsantrag gemacht.
eːɐ hat iːɐ ˈainən ˈhairaːts|antraːk gəˈmaxt
Ponúkol (sa) mi, že ma odvezie domov.
Er hat mir angeboten, mich nach Hause zu bringen.
eːɐ hat miːɐ ˈangəboːtnˌ mɪç naːx ˈhauzə tsuː ˈbrɪŋən
Ponúka sa niekoľko možností.
Es bieten sich mehrere Möglichkeiten an.
εs ˈbiːtn zɪç ˈmeːrərə ˈmøːklɪçkaitn an
Tovar, ktorý ponúkajú...
Die Ware, die sie anbieten...
diː ˈvaːrəˌ diː ziː ˈanbiːtn
Tu sa ponúka otázka: Bola to nehoda?
Hier stellt sich die Frage: War es ein Unfall?
hiːɐ ʃtεlt zɪç diː ˈfraːgə vaːɐ εs ain ˈʊnfal?