pomaly

langsam, nach und nach, (skoro) fast

Hovorte, prosím, pomalšie.
Sprechen Sie bitte langsamer.
ˈʃprεçn ziː ˈbɪtə ˈlaŋzaːmɐ
Trochu pomalšie chápe.
Er ist ein wenig begriffsstutzig.
eːɐ ɪst ain ˈveːnɪç bəˈgrɪfsʃtʊtsɪç
Pekne pomaly. (zľahka)
Immer langsam/sachte (mit den jungen Pferden)!
ˈɪmɐ ˈlaŋzaːm/ˈzaxtə (mɪt deːn ˈjʊŋən ˈpfeːɐdn)!
Už je pomaly čas ísť.
Es ist langsam an der Zeit zu gehen.
εs ɪst ˈlaŋzaːm an deːɐ tsait tsuː ˈgeːən
Pomaly začínam veriť, že...
Langsam beginne ich zu glauben, dass...
ˈlaŋzaːm bəˈgɪnə ɪç tsuː ˈglaʊbnˌ das
Ponáhľaj sa pomaly.
Eile mit Weile.
ˈailə mɪt ˈvailə
pomaly, ale isto
langsam aber sicher
ˈlaŋzaːm ˈaːbɐ ˈzɪçɐ