pokúsiť sa, pokúšať sa

versuchen, probieren

Pokúsim sa (to urobiť).
Ich versuche es (zu machen).
ɪç fεɐˈzuːxə εs (tsuː ˈmaxn)
Pokúsil sa o útek.
Er hat versucht zu fliehen.
eːɐ hat fεɐˈzuːxt tsuː ˈfliːən
Pokúsila sa o samovraždu.
Sie hat versucht Selbstmord zu begehen.
ziː hat fεɐˈzuːxt ˈzεlpstmɔrt tsuː bəˈgeːən
Ani sa o to nepokúsila.
Sie hat es nicht einmal versucht.
ziː hat εs nɪçt ˈainmaːl fεɐˈzuːxt
O čo sa to pokúšaš?
Was versuchst du da?
vas fεɐˈzuːxst duː daː?