pokračovať

fortsetzen etw. Akk, fortfahren mit etw.

Pokračujte! (v rozprávaní ap.)
Fahren Sie fort!
ˈfaːrən ziː fɔrt!
Musím ešte pokračovať? (v reči ap.)
Muss ich fortfahren?
mʊs ɪç ˈfɔrtfaːrən?
Práca pokračuje veľmi pomaly.
Die Arbeit geht sehr langsam voran.
diː ˈarbait geːt zeːɐ ˈlaŋzaːm foˈran