pokojný

ruhig

Môžete byť pokojní. (spoľahnite sa ap.)
Sie können ganz ruhig sein.
ziː ˈkœnən gants ˈruːɪç zain
Zostal pokojný.
Er blieb ruhig.
eːɐ bliːp ˈruːɪç
Hovorí pokojným hlasom.
Er spricht mit ruhiger Stimme.
eːɐ ʃprɪçt mɪt ˈruːɪgɐ ˈʃtɪmə