pokaziť sa

1(zhoršiť sa) sich verschlechtern

Všetko sa to pokazilo.
Alles ist kaputtgegangen.
ˈaləs ɪst kaˈpʊtgəgaŋən
Dúfam, že sa nepokazí počasie.
Ich hoffe, dass sich das Wetter nicht verschlechtert.
ɪç ˈhɔfəˌ das zɪç das ˈvεtɐ nɪçt fεɐˈʃlεçtɐt

2(poškodiť sa) kaputtgehen

Pokazil sa nám televízor.
Unser Fernseher ist kaputt.
ˈʊnzɐ ˈfεrnzeːɐ ɪst kaˈpʊt
Mäso sa pokazilo.
Das Fleisch ist verdorben.
das flaiʃ ɪst fεɐˈdɔrbn