pohoda

Behagen n, Behaglichkeit f, Ruhe f

Som/Všetko je v pohode.
Ich bin/Alles ist in Ordnung.
ɪç bɪn/ˈaləs ɪst ɪn ˈɔrdnʊŋ
Išlo to v pohode.
Es verlief ohne Probleme.
εs fεɐˈliːf ˈoːnə proˈbleːmə
Tvoj brat je v pohode.
Dein Bruder ist cool/in Ordnung.
dain ˈbruːdɐ ɪst kuːl/ɪn ˈɔrdnʊŋ
byť v pohode (pokojný, ovládať sa)
ruhig sein
ˈruːɪç zain
byť v pohode (nad vecou)
cool sein
kuːl zain
duševná pohoda
innere Ruhe
ˈɪnərə ˈruːə