podviesť, podvádzať

betrügen, (na skúške ap.) täuschen

Podviedol si ma.
Du hast mich betrogen.
duː hast mɪç bəˈtroːgn
Ako dlho ju už podvádzaš?
Wie lange betrügst du sie schon?
viː ˈlaŋə bəˈtryːkst duː ziː ʃoːn?
On podvádza!
Er mogelt!
eːɐ ˈmoːglt!
Nepodvádzajte!
Nicht mogeln!
nɪçt ˈmoːgln!