podobný

ähnlich, (taký) dergleichen

Majú podobný vkus.
Sie haben einen ähnlichen Geschmack.
ziː ˈhaːbn ˈainən ˈεːnlɪçn gəˈʃmak
Je ti veľmi podobný.
Er ist dir sehr ähnlich.
eːɐ ɪst diːɐ zeːɐ ˈεːnlɪç
Sú si s matkou veľmi podobné.
Sie ist der Mutter sehr ähnlich.
ziː ɪst deːɐ ˈmʊtɐ zeːɐ ˈεːnlɪç
Podobné poznámky si nechaj pre seba.
Behalte solche Bemerkungen für dich.
bəˈhaltə ˈzɔlçə bəˈmərkʊŋən fyːɐ dɪç
... alebo niečo podobné.
... oder etwas Ähnliches.
... ˈoːdɐ ˈεtvas ˈεːnlɪçəs
nič podobné
nichts dergleichen, nichts Ähnliches
nɪçts deːɐˈglaiçnˌ nɪçts ˈεːnlɪçəs
Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná.
Jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist rein zufällig.
ˈjeːdə ˈεːnlɪçkait mɪt reˈaːlən pεrˈzoːnən ɪst rain ˈtsuːfεlɪç
Máme podobnú povahu.
Wir haben beide einen sehr ähnlichen Charakter.
viːɐ ˈhaːbn ˈbaidə ˈainən zeːɐ ˈεːnlɪçn kaˈraktɐ