podobne

ähnlich

a podobne
und ähnlich/Ähnliches
ʊnt ˈεːnlɪç/ˈεːnlɪçəs
Boli podobne oblečené.
Sie waren ähnlich gekleidet.
ziː ˈvaːrən ˈεːnlɪç gəˈklaidət
Vyzerajú podobne.
Sie sehen ähnlich aus.
ziː ˈzeːən ˈεːnlɪç aus
Rád vás poznávam. – Podobne!
Es freut mich, Sie kennenzulernen. – Gleichfalls!
εs frɔyt mɪçˌ ziː ˈkεnəntsulεrnən - ˈglaiçfals!
Odišiel, podobne ako ostatní.
Wie die anderen ging er auch weg.
viː diː ˈandərən gɪŋ eːɐ aux vεk