podať

reichen, geben, (úradne predložiť) einreichen

Podali by ste mi soľ?
Können Sie mir das Salz reichen?
ˈkœnən ziː miːɐ das zalts ˈraiçn?
Podaj mi to.
Gib es mir.
giːp εs miːɐ
Podali sme si ruky. (potriasli)
Wir reichten uns die Hand.
viːɐ ˈraiçtn ʊns diː hant
Podala výpoveď. (v práci)
Sie hat gekündigt.
ziː hat gəˈkʏndɪçt
Podáme na neho žalobu.
Wir werden eine Klage über ihn einreichen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈainə ˈklaːgə ˈyːbɐ iːn ˈainraiçn
Raňajky sa podávajú od 6. hodiny.
Das Frühstück wird ab sechs Uhr serviert.
das ˈfryːʃtʏk vɪrt ap zεks uːɐ zεrˈviːɐt
Podaj mi ruku! (pomôžem ti)
Gib mir die Hand!
giːp miːɐ diː hant!