počuť

hören

Počujete ma?
Hören Sie mich?
ˈhøːrən ziː mɪç?
Nepočujem vás (dobre).
Ich höre Sie nicht (gut).
ɪç ˈhøːrə ziː nɪçt (guːt)
Nepočul som ťa (prichádzať).
Ich habe dich nicht kommen hören.
ɪç ˈhaːbə dɪç nɪçt ˈkɔmən ˈhøːrən
si počul o...?
Hast du schon von... gehört?
hast duː ʃoːn fɔn... gəˈhøːɐt?
som o tom počul.
Ich habe davon schon gehört.
ɪç ˈhaːbə daˈfɔn ʃoːn gəˈhøːɐt
Počul som, že sa ženíš.
Ich habe gehört, dass du heiratest.
ɪç ˈhaːbə gəˈhøːɐtˌ das duː ˈhairaːtəst
To rád počujem.
Das höre ich/hört man gern.
das ˈhøːrə ɪç/høːɐt man ˈgεrn
To počujem prvýkrát.
Das höre ich zum ersten Mal.
das ˈhøːrə ɪç tsʊm ˈeːɐstn maːl
Zle počuje.
Er hört schwer.
eːɐ høːɐt ʃveːɐ
Vypočuj si toto.
Hör dir das mal an.
høːɐ diːɐ das maːl an
Počuj, čo to robíš?
Hör mal, was tust du denn da?
høːɐ maːlˌ vas tuːst duː dεn daː?