pochváliť sa

prahlen mit etw., sich rühmen etw. Gen

Tak sa pochváľ!
Zeig dich mal!
tsaik dɪç maːl!
Môžeme sa pochváliť čím.
Wir können uns etw. Gen rühmen.
viːɐ ˈkœnən ʊns ˈryːmən
Chcel sa pochváliť novým autom.
Er wollte mit seinem neuen Auto prahlen.
eːɐ ˈvɔltə mɪt ˈzainəm nɔyən ˈauto ˈpraːlən
Pochválil ma za dobré výsledky v škole.
Er hat mich für meine Leistungen in der Schule gelobt.
eːɐ hat mɪç fyːɐ ˈmainə ˈlaistʊŋən ɪn deːɐ ˈʃuːlə gəˈloːpt