pliesť sa

sich (ein)mischen

Nepleť sa do toho!
Misch dich da nicht ein!
mɪʃ dɪç daː nɪçt ain!
To sa veľmi pletieš.
Da irrst du dich gewaltig.
daː ɪrst duː dɪç gəˈvaltɪç
pliesť sa komu do cesty/pod nohy
j-m im Weg stehen
ɪm veːk ˈʃteːən