pliesť

stricken, (zamieňať) verwechseln

Sama si pletie svetre.
Sie strickt ihre Pullis selbst.
ziː ʃtrɪkt ˈiːrə ˈpʊliːs zεlpst
Mňa do toho nepleť.
Lass mich dabei aus dem Spiel.
las mɪç ˈdabai aus deːm ʃpiːl
Čo to sem pletieš?
Was hat das damit zu tun?
vas hat das daˈmɪt tsuː tuːn?
Nepleť ma!
Verwirr mich nicht!
fεɐˈvɪr mɪç nɪçt!
Pletie si jednotlivé slovíčka.
Er verwechselt die einzelnen Vokabeln.
eːɐ fεɐˈvεkslt diː ˈaintslnən voˈkaːbln
Ľudia si ho často pletú s inými...
Man verwechselt ihn oft mit anderen...
man fεɐˈvεkslt iːn ɔft mɪt ˈandərən
S niekým si ma musíte pliesť.
Sie verwechseln mich mit jemandem.
ziː fεɐˈvεksln mɪç mɪt ˈjeːmandəm
pliesť si koho/čo s kým/čím
j-n/etw. mit j-m/etw. verwechseln
fεɐˈvεksln