plánovať

planen, vorhaben

Čo plánuješ na dnešný večer?
Was hast du heute Abend vor?
vas hast duː ˈhɔytə ˈaːbnt foːɐ?
Plánoval som kúpu auta.
Ich habe vorgehabt, ein Auto zu kaufen.
ɪç ˈhaːbə ˈfoːɐgəhaːptˌ ain ˈauto tsuː ˈkaufn
Plánovali si budúcnosť.
Sie haben Pläne für die Zukunft geschmiedet.
ziː ˈhaːbn ˈplεːnə fyːɐ diː ˈtsuːkʊnft gəˈʃmiːdət
Plánujeme sa presťahovať.
Wir planen einen Umzug., Wir haben vor umzuziehen.
viːɐ ˈplaːnən ˈainən ˈʊmtsuːkˌ viːɐ ˈhaːbn foːɐ ˈʊmtsutsiːən