plán

Plan m, (úmysel) Vorhaben n, Absicht f

Čo máš na zajtra v pláne?
Was planst du für morgen?
vas plaːnʃt duː fyːɐ ˈmɔrgn?
To mám práve v pláne.
Das habe ich gerade vor.
das ˈhaːbə ɪç gəˈraːdə foːɐ
Mám iné plány!
Ich habe andere Pläne!
ɪç ˈhaːbə ˈandərə ˈplεːnə!
Všetko ide podľa plánu.
Alles geht/verläuft nach Plan., Alles läuft wie geplant., Alles läuft nach Plan/planmäßig.
ˈaləs geːt/fεɐˈlɔyft naːx plaːnˌ ˈaləs lɔyft viː gəˈplaːntˌ ˈaləs lɔyft naːx plaːn/ˈplaːnmεːsɪç
Držme sa plánu.
Halten wir uns an den Plan.
ˈhaltn viːɐ ʊns an deːn plaːn
Nerobím si žiadne plány, žijem v prítomnom okamihu.
Ich plane nichts, ich lebe den Augenblick.
ɪç ˈplaːnə nɪçtsˌ ɪç ˈleːbə deːn ˈaugnblik
Nemám v pláne tam ísť.
Ich habe nicht vor, dorthin zu gehen.
ɪç ˈhaːbə nɪçt foːɐˌ ˈdɔrthɪn tsuː ˈgeːən
prekaziť/zmariť komu plány
j-s Pläne vereiteln, (hovor.) j-m die Tour vermasseln
ˈplεːnə fεɐˈ|aitlnˌ diː tuːɐ fεɐˈmasln