pevný, pevne

fest

Mám pevnú vôľu.
Ich habe einen festen Willen.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈfεstn ˈvɪlən
Je to pevne dané/stanovené.
Es steht/liegt fest.
εs ʃteːt/liːkt fεst
Pevne dúfame, že...
Wir glauben fest daran, dass...
viːɐ ˈglaʊbn fεst daˈranˌ das
Som pevne presvedčený...
Ich bin fest überzeugt...
ɪç bɪn fεst yːbɐˈtsɔykt
Bol som pevne rozhodnutý...
Ich war fest entschlossen...
ɪç vaːɐ fεst εntˈʃlɔsn
Drž sa pevne.
Halte dich fest.
ˈhaltə dɪç fεst