peši, pešo

zu Fuß

Pôjdeme pešo?
Gehen wir zu Fuß?
ˈgeːən viːɐ tsuː fuːs?
Šli sme tam peši.
Wir sind zu Fuß hingegangen.
viːɐ zɪnt tsuː fuːs ˈhɪngəgaŋən
Zvyčajne chodievam peši.
Meistens gehe ich zu Fuß.
ˈmaistns ˈgeːə ɪç tsuː fuːs