pekný

schön, hübsch, (plat ap.) gut

Želám pekný deň!
Schönen Tag noch!
ˈʃøːnən taːk nɔx!
Peknú zábavu!
Viel Spaß!
fiːl ʃpaːs!
Tento je oveľa krajší než...
Dieser ist viel schöner als...
ˈdiːzɐ ɪst fiːl ˈʃøːnɐ als
Za pekného počasia...
Bei schönem Wetter...
ˈbai ˈʃøːnəm ˈvεtɐ
Jedno z najkrajších miest na svete...
Eine der schönsten Städte der Welt...
ˈainə deːɐ ˈʃøːnstn ˈʃtεtə deːɐ vεlt
To je od vás pekné.
Das ist nett von Ihnen.
das ɪst nεt fɔn ˈiːnən
No to je pekné!
Na, das ist toll!
naˌ das ɪst tɔl!