pani

Frau f, Dame f, (majiteľka) Herrin f

Vážená pani (v liste)
Sehr geehrte Frau
zeːɐ gəˈ|eːɐtə frau
Áno, pani.
Ja, gnädige Frau., Ja, Madame.
jaːˌ ˈgnεːdɪgə frauˌ jaːˌ ˈmaːdaːmə
To je moja pani. (žena)
Das ist meine Frau.
das ɪst ˈmainə frau
Jedna pani povedala. (tomu neverím)
Das halte ich für ein Gerücht., Das glaube ich nicht.
das ˈhaltə ɪç fyːɐ ain gəˈrʏçtˌ das ˈglaubə ɪç nɪçt
pani domu
die Frau/Dame des Hauses, Hausherrin f
diː frau/ˈdaːmə dεs ˈhauzəsˌ ˈhaushεrɪn