overiť

nachprüfen, (úradne potvrdiť) beglaubigen

Už som si to overil.
Ich habe es schon nachgeprüft.
ɪç ˈhaːbə εs ʃoːn ˈnaːxgəpryːft
Overte si, či/že...
Prüfen Sie nach, ob/dass...
ˈpryːfn ziː naːxˌ ɔp/das
Dajte si to overiť u notára.
Lassen Sie sich das notariell beglaubigen.
ˈlasn ziː zɪç das notaˈriεl bəˈglaubɪgn
overiť výsledok/teóriu
ein Ergebnis/eine Theorie überprüfen
ain εɐˈgeːpnɪs/ˈainə teoˈriː yːbɐˈpryːfn
notársky overený
notariell beglaubigt
notaˈriεl bəˈglaubɪçt