ospravedlniť (sa)

(sich) entschuldigen

Ospravedlňte ma na chvíľku!
Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.
εntˈʃʊldɪgn ziː mɪç ˈbɪtə ˈainən ˈaugnblik
Ospravedlňte, prosím, moju zlú angličtinu.
Entschuldigen Sie bitte mein schwaches/schlechtes Englisch.
εntˈʃʊldɪgn ziː ˈbɪtə main ˈʃvaxəs/ˈʃlεçtəs ˈεŋlɪʃ
To sa nedá ospravedlniť.
Das kann man nicht entschuldigen.
das kan man nɪçt εntˈʃʊldɪgn
Je ospravedlnený z vyučovania.
Er ist vom Unterricht befreit.
eːɐ ɪst fɔm ˈʊntɐrɪçt bəˈfrait
Mal by si sa mu ospravedlniť.
Du solltest dich bei ihm entschuldigen.
duː ˈzɔltəst dɪç bai iːm εntˈʃʊldɪgn
Chcem sa ospravedlniť za dnešok.
Ich möchte mich für heute entschuldigen.
ɪç ˈmœçtə mɪç fyːɐ ˈhɔytə εntˈʃʊldɪgn
Ospravedlnil sa a odišiel.
Er entschuldigte sich und ging weg.
eːɐ εntˈʃʊldɪçtə zɪç ʊnt gɪŋ vεk