ohľad

Rücksicht f, Berücksichtigung f, Hinblick m

Bez ohľadu na...
Ohne Rücksicht auf..., Ohne Berücksichtigung etw. Gen...
ˈoːnə ˈrʏksɪçt aufˌ ˈoːnə bəˈrʏkzɪçtɪgʊŋ
V mnohých ohľadoch/každom ohľade...
In vieler/jeder Hinsicht...
ɪn ˈfiːlɐ/ˈjeːdɐ ˈhɪnzɪçt
Bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá...
Ohne Rücksicht darauf, wie lange es dauert...
ˈoːnə ˈrʏksɪçt daˈraufˌ viː ˈlaŋə εs ˈdauɐt
Mal by si brať ohľad na... (vziať do úvahy)
Du solltest auf... Rücksicht nehmen.
duː ˈzɔltəst auf... ˈrʏksɪçt ˈneːmən
Ohľady idú bokom.
Jetzt wird's ernst.
jεtst vɪrts εrnst
Na mňa nemusíš brať ohľad.
Du brauchst keine Rücksicht auf mich zu nehmen.
duː brauxst ˈkainə ˈrʏksɪçt auf mɪç tsuː ˈneːmən