od, odo

von, (časovo) seit, ab

Vstal od stola...
Er ist vom Tisch aufgestanden...
eːɐ ɪst fɔm tɪʃ ˈaufgəʃtandn
Odstúpil od okna.
Er ist vom Fenster zurückgetreten.
eːɐ ɪst fɔm ˈfεnstɐ tsuˈrʏkgətreːtn
Choď od toho!
Lass es schon!, Geh weg davon!
las εs ʃoːn!ˌ geː vεk daˈfɔn!
Je to naľavo/kúsok od...
Es ist links/nicht weit von...
εs ɪst lɪŋks/nɪçt vait fɔn
Stratil som kľúče od auta.
Ich habe den Autoschlüssel verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn ˈautoʃlʏsl fεɐˈloːrən
Nie sme ďaleko od pravdy.
Wir sind nicht fern von der Wahrheit.
viːɐ zɪnt nɪçt fεrn fɔn deːɐ ˈvaːɐhait
Pozdravuj ho odo mňa.
Grüße ihn von mir.
ˈgryːsə iːn fɔn miːɐ
To je od vás milé.
Das ist sehr nett von Ihnen.
das ɪst zeːɐ nεt fɔn ˈiːnən
Odišla od neho.
Sie hat ihn verlassen.
ziː hat iːn fεɐˈlasn
Od čoho máš tú jazvu?
Woher hast du die Narbe?
voˈheːɐ hast duː diː ˈnarbə?
Vedel som to od samého začiatku.
Ich habe es von Anfang an gewusst.
ɪç ˈhaːbə εs fɔn ˈanfaŋ an gəˈvʊst
Čítal som román od Hellera.
Ich habe ein Roman von Heller gelesen.
ɪç ˈhaːbə ain roˈmaːn fɔn ˈhεlɐ gəˈleːzn
Od októbra budem študovať vo Viedni.
Ab Oktober werde ich in Wien studieren.
ap ɔkˈtoːbɐ ˈveːɐdə ɪç ɪn viːn ʃtuˈdiːrən
od A po Z
von A bis Z
fɔn aː bɪs tsεt
od tohto okamihu
von nun an, ab diesem Moment
fɔn nuːn anˌ ap ˈdiːzəm moˈmεnt
prístupný od osemnásť rokov
ab achtzehn freigegeben
ap ˈaxtseːn ˈfraigəgeːbn