očakávanie

Erwartung f

Splnili očakávania.
Sie haben die Erwartungen erfüllt.
ziː ˈhaːbn diː εɐˈvartʊŋən εɐˈfʏlt
Prekonalo to naše očakávania.
Das hat unsere Erwartungen übertroffen.
das hat ˈʊnzərə εɐˈvartʊŋən yːbɐˈtrɔfn
nad očakávanie
über Erwartung
ˈyːbɐ εɐˈvartʊŋ
napriek všetkým očakávaniam
wider allen Erwartungen
ˈviːdɐ ˈalən εɐˈvartʊŋən
podľa očakávaní
nach Erwartung
naːx εɐˈvartʊŋ