obťažovať sa

sich bemühen

Neobťažuj sa!
Die Mühe kannst du dir sparen!
diː ˈmyːə kanst duː diːɐ ˈʃpaːrən!
Ani sa neobťažoval zavolať mi.
Er hat sich nicht einmal bemüht, mich anzurufen.
eːɐ hat zɪç nɪçt ˈainmaːl bəˈmyːtˌ mɪç ˈantsuruːfn
Kvôli mne sa neobťažujte.
Machen Sie sich keine Mühe meinetwegen.
ˈmaxn ziː zɪç ˈkainə ˈmyːə ˈmainətˈveːgn